Edukacja

L.p.Nazwa partneraProponowana oferta dla seniorów

1

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach

1 raz na kwartał:

  • Zabiegi z zakresu kosmetyki, wizażu i masażu
  • Oznaczanie poziomu cukru we krwi
  • Pomiar ciśnienia tętniczego
  • Prelekcje prozdrowotne z zakresu farmacji, kosmetyki, fizjoterapii
  • Porady dietetyka

1 raz w tygodniu:

  • Zajęcia nordic walking

2

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku

  • Bezpłatne masaże w dolegliwościach bólowych kręgosłupa
  • Bezpłatne pomiary ciśnienia i tętna
  • Wyznaczanie wskaźnika masy ciała BMI
  • Spacery z kijami nordic – walking

3

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu

  • Instruktaże higieniczne dla pacjentów w ramach higieny jamy ustnej
  • Badania spirometrii

Usługi świadczone są w piątki w godz. 8.00 - 12.00 po wcześniejszym potwierdzeniu drogą telefoniczną pod numerem 32 271 08 45 (sekretariat).

4

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach

  • Zabiegi kosmetyczne
  • Zajęcia rekreacyjne, zabiegi rehabilitacyjne
  • Wykłady, pogadanki, porady
  • Wieczorki literackie
  • Ulgi w naprawie protez zębowych

zgodnie z harmonogramem:

  • Pomiar ciśnienia z interpretacją wyników (pierwszy wtorek miesiąca, godz. 10.00-11.00)
  • Wykład „Badania stóp” (07.03.2017 r., godz. 15.00-15.45)
  • Zabiegi „Masaż w chorobach w wieku podeszłym” (30.03.2017 r., godz. 10.00-12.00)
  • Wykład „Dbam o słuch” (04.04.2017 r., godz. 10.40-11.25)
  • Diagnostyka raka piersi (30.05.2017 r., godz. 15.00 – 15.45)

5

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu

  • Zajęcia aktywizujące seniorów w siłowni szkolnej – każdy wtorek miesiąca
  • Spotkania edukacyjne i warsztaty w ramach Raciborskich Dni i Targów Zdrowia – drugi tydzień maja
  • Spotkania edukacyjne dla Stowarzyszenia „Podaj Rękę” – ostatni tydzień kwietnia
  • Spotkania wigilijne i festyny jesienne z emerytami naszej szkoły i zlikwidowanego Kolegium Nauczycielskiego w Raciborzu – 13.10; 15.12; 21.12.2016 r.
  • Udział emerytów w wycieczkach organizowanych przez szkołę – pierwszy tydzień maja

6

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

  • Zajęcia fitness (2 x w miesiącu, I i III środa miesiąca: 12:15-13:00)
  • Zabiegi kosmetyczne (1 raz w miesiącu, ostatni czwartek miesiąca: 16:00 – 18:00)
  • Wypożyczanie książek na zasadzie bookcrossingu (wtorki, środy, czwartki i piątki: 10:00-13:00)
  • Zajęcia artystyczne (malowanie, hafciarstwo, florystyka i in.) (2 razy w miesiącu)
  • Podstawy technologii komputerowej (2 razy w miesiącu, II i IV środa miesiąca: 15:30-17:30)

7

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

  • Zaproszenie do udziału w imprezach organizowanych przez szkołę ("Jasełka", "SMS szuka talentów", "Dzień Babci i Dziadka", zawody sportowe itp. - udział bezpłatny)
  • Organizacja zajęć ruchowych (gimnastyka, gimnastyka w wodzie, przy muzyce itp.) prowadzonych 1-2 razy w miesiącu po 1 godzinie - 2 zł/wejście
  • Organizacja zajęć dotyczących podstaw obsługi komputera prowadzonych przez uczniów pod opieką nauczyciela - opiekuna samorządu (1 raz w miesiącu po jednej godzinie - bezpłatne)
  • Możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych
  • Udostępnienie obiektów sportowych - hala - bezpłatnie, pozostałe 2 zł/wejście

8

EFFEKT Sp. z o.o.

Dodatkowe 5% rabatu na kursy i szkolenia - promocja łączy się z aktualną promocją na stronie www organizatora.

Warsztaty komputerowe ("Podstawy Obsługi Komputera" - 8h, "Obsługa Internetu i Portali Społecznościowych" - 8h, "Edycja i tworzenie tekstu – Obsługa Programu WordPad" - 8h). Warsztaty są bezpłatne dla osób przychodzących z własnymi działającymi laptopami. W przypadku braku sprzętu obowiązuje opłata w wysokości 80 zł za osobę w warsztacie dwudniowym. Warsztaty organizowane maksymalnie 2 razy w miesiącu (terminy ustalane po zebraniu grup liczących minimum 5 osób a maksimum 10 osób - obowiązek wcześniejszego zapisu).

www.effekt.biz.pl

9

Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach

"Senior 60+ w sieci" - zajęcia komputerowe dla seniorów, których założeniem jest przeszkolenie starszych osób z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu.

Głównym celem warsztatów jest aktywizacja tej grupy społecznej poprzez rozwijanie zainteresowań i pasji, przybliżenie nowoczesnych technik komunikacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Zajęcia są bezpłatne i obejmują 8 godzin zegarowych - 4 razy w miesiącu po 2 godziny. Treści nauczania obejmują:

  • podstawowe elementy komputera i ich funkcje,
  • podstawowe usługi systemu operacyjnego Windows oraz zarządzanie zasobami (pliki i foldery),
  • samodzielna i bezpieczna praca z komputerem,
  • wyszukiwanie i uruchamianie programów,
  • komputerowa edycja tekstów w pakiecie biurowym Microsoft Office,
  • podstawowe techniki wyszukiwania w Internecie,
  • biblioteczna strona internetowa oraz katalog on-line,
  • poczta elektroniczna i komunikator internetowy Skype,

komputer jako narzędzie wspomagające i rozwijające zainteresowania.

10

Instytut Kreatywności i Biznesu

-20% na wszystkie szkolenia oferowane przez Instytut Kreatywności i Biznesu. Szkolenia odbywają się w wynajmowanych salach.

Szczegóły na stronie Instytutu