Kontakt

Śląskie dla Seniora

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
seniorzy@slaskie.pl


Śląska Rada ds. Seniorów
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
+48 (32) 730 68 85


Śląska Karta Seniora
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
+48 (32) 730 68 85