Polityka senioralna bez granic

Spotkanie Śląskiej Rady ds. Seniorów z Małopolską Radą ds. Polityki Senioralnej oraz przedstawicielami Województwa Opolskiego

Współpraca pomiędzy regionami w zakresie polityki senioralnej oraz wspólne inicjowanie działań na rzecz wspierania seniorów to główne tematy dyskusji podczas dzisiejszego posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej w Krakowie.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Śląskiej Rady ds. Seniorów (Krystyna Łaźnia i dr Wiesława Walkowska) oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Koordynator Przedstawicielstwa Województwa Małopolskiego w Brukseli Renata Jasiołek zaprezentowała dobre praktyki w zakresie wsparcia osób starszych z regionów europejskich i możliwości ich implementacji w Polsce. O dotychczasowych działaniach i planach w obszarze przeciwdziałania negatywnym skutkom depopulacji wypowiadali się przedstawiciele Województwa Śląskiego. Refleksje na temat działalności gminnych rad seniorów oraz potrzeby ich współdziałania w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów przedstawiła Barbara Szafraniec – przewodnicząca Porozumienia.

Wspólne obrady zaowocowały decyzją o kontynuowaniu współpracy na rzecz rozwoju regionalnych polityk senioralnych pomiędzy Śląską Radą ds. Seniorów, Małopolską Radą ds. Polityki Senioralnej oraz Województwem Opolskim.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.