Wizyta przedstawiciela Uniwersytetu w Coventry

Wizyta Steve’a Parkera w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Steve Parker jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Coventry. Jego wizyta związana była z prowadzonymi aktualnie badaniami, których celem jest porównanie systemów wsparcia społecznego funkcjonujących w Polsce i w Anglii.

Podczas spotkania w siedzibie ROPS w Katowicach dyskutowano o sposobach zarządzania i funkcjonowania w obu krajach instytucji zapewniających wsparcie osobom starszym, niepełnosprawnym oraz dzieciom pozbawionym opieki rodziców. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych, lokalnych władz samorządowych oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego.

Uniwersytet Coventry to jedna z najlepszych brytyjskich uczelni. Słynie przede wszystkim z aktywnej współpracy z firmami i instytucjami w Wielkiej Brytanii. Łącznie dostępnych jest ponad 300 kierunków licencjackich i dziesiątki kierunków magisterskich. Standardy nauczania należą do najwyższych w kraju, wielu wykładowców posiada szerokie doświadczenie zawodowe w kierunkach, których nauczają.