Śląskie dla Seniora

  Facebook
Aktualności

Konferencja „Różne oblicza miłości”

Spotkanie organizowane jest w ramach X Metropolitalnego Święta Rodziny „Rodzina źródłem miłości”

Konferencja odbędzie się 26 maja 2017 roku o godz. 9.30 w Sali Sejmu Śląskiego (Gmach Sejmu Śląskiego w Katowicach, wejście od ul. Ligonia 46). Początek o godz. 9.30.

Celem spotkania jest promocja rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju oraz wymiana wiedzy i doświadczeń na temat znaczenia, a także roli więzi rodzinnych z pespektywy psychologicznej, gerontologicznej, socjologicznej i resocjalizacyjnej. Konferencja skierowana jest do kadr pomocy i integracji społecznej oraz do przedstawicieli organizacji społecznych.

Aby wziąć udział w konferencji należy do 19 maja br. wysłać formularz zgłoszeniowy. O udziale będzie decydować kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82, 692 005 706 lub mailem kgaluszka@rops-katowice.pl, dblasiak@rops-katowice.pl

Konferencję honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Śląskiego.

Program konferencji


15-05-2017
Data wydarzenia: 26-05-2017 09:30 do 26-05-2017 13:00