WiadomościOpłatek z seniorami

fot. BP Tomasz Żak

Przedstawiciele środowisk senioralnych spotkali się z marszałkiem Wojciechem Saługą na spotkaniu opłatkowym w KoszęcinieDojrzeć do polityki senioralnej

fot. BP Tomasz Żak

Cykl konferencji o bezpieczeństwie seniorów i II Bieg Białej Wstążki pod hasłem przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych. Za nami obchody Wojewódzkiego Tygodnia Seniora