Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Pszczyna
  • Osoby powyżej 75 roku życia - wejście bezpłatne
  • Osoby powyżej 65 roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni, a także osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami, będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - wejście ulgowe (za okazaniem stosowanych dokumentów: legitymacja emeryta - rencisty; legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności). Zarówno wstęp bezpłatny, jak i ulgowy przysługują znacznie szerszej grupie osób - przedstawiono jedynie dane bezpośrednio związane z realizacją Śląskiej Karty Seniora.
  • Wprowadzenie dodatkowych uprawnień dla seniorów - dodanie do każdego wykupionego biletu wstępu na wystawę "Wnętrza XIX-XX wieczne" biletu na jedną, wybraną wystawę stałą lub czasową prezentowaną aktualnie w pszczyńskim Zamku.

Z oferty można skorzystać przy ulicy Brama Wybrańców 1 w Pszczynie.