Biblioteka Śląska, Katowice

Katowice

Biblioteka Śląska świadczy usługi wszystkim czytelnikom i użytkownikom bezpłatnie, z wyłączeniem usług szczególnych za które pobierane są opłaty (zgodnie z ustawą o bibliotekach). W ramach oferty ogólnodostępnej Biblioteka realizuje przedsięwzięcia dedykowane seniorom. 

Osobom, które ukończyły 60 rok życia karta biblioteczna wydawana będzie bezpłatnie.

Z oferty można skorzystać przy Placu Rady Europy 1 w Katowicach.