Imprezy o charakterze kulturalnym

Katowice

Instytut będzie współpracował podczas realizacji projektów międzypokoleniowych dla odbiorców – seniorów. Dodatkowo kontynuowana będzie współpraca z podmiotami przy realizacji organizowanych przedsięwzięć kulturalnych, których zasadniczą grupę stanowią seniorzy. RIK w Katowicach będzie także współorganizatorem imprez cyklicznych, skierowanych do seniorów.

W przypadku, gdy Regionalny Instytut Kultury w Katowicach będzie organizatorem imprez biletowanych zaoferuje zniżkę w wysokości 20 % dla seniorów tj. osób w wieku 60 lat i więcej na podstawie okazanego ważnego dowodu osobistego.

40-003 Katowice, ul. Teatralna 4