Integracja Śląskiej Karty Seniora

 graf. ROPS graf. ROPS
Spotkanie informacyjne 10 września

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza przedstawicieli miast, gmin i powiatów z terenu województwa śląskiego realizujących lokalne programy „Karta seniora” do udziału w spotkaniu informacyjnym „Integracja Śląskiej Karty Seniora”.

Spotkanie odbędzie się 10 września 2019r., w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul Dąbrowskiego 23 w Katowicach. Rozpoczęcie spotkania zaplanowane jest na godzinę 10.00.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są drogą elektroniczną: jjeleniewska@rops-katowice.pl, tel. 32 730 68 85.