Jak zostać partnerem?

Informacja dla przedsiębiorców i innych instytucji na temat sposobu przystąpienia do projektu Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora w charakterze partnera

Zapraszamy przedsiębiorców i inne zainteresowane podmioty do przystąpienia w charakterze partnera do projektu Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora. Udział w projekcie wiąże się z nieodpłatnym przyznaniem osobom starszym tj. w wieku 60 lat lub więcej specjalnej oferty usług i/lub ulg i uprawnień. Dokumentem legitymacyjnym jest ważny dowód osobisty potwierdzający możliwość skorzystania z projektu.

Partnerzy projektu uzyskują wyjątkową szansę, aby:

  • podkreślić swój wizerunek jako podmiotu otwartego na inicjatywy społeczne i przyjaznego osobom starszym,
  • stać się częścią budowanego na terenie województwa śląskiego systemu wspierania seniorów, co z pewnością zostanie docenione przez mieszkańców regionu,
  • pozyskać nowych klientów, dzięki zwiększeniu rozpoznawalności.

Partnerzy otrzymają do wykorzystania materiały promocyjne (naklejki oraz ulotki). Ponadto informacja o specjalnej ofercie i/lub ulgach zamieszczona zostanie na stronie internetowej projektu seniorzy.slaskie.pl (w zakładce „Oferta dla seniora”).

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do projektu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie o jego przesłanie w wersji elektronicznej na adres jjeleniewska@rops-katowice.pl oraz drogą pocztową do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice).

Po otrzymaniu zgłoszenia koordynator projektu dokona oceny jego kompletności i poprawności. Następnie zainteresowany podmiot zostanie poinformowany pisemnie o przystąpieniu do projektu. Jednocześnie koordynator może zwrócić się z prośbą o uzupełnienie formularza, w przypadku gdy dostrzeże braki lub uchybienia mogące utrudniać realizację projektu.

Szczegółowych informacji na temat projektu i sposobu dołączenia do grona partnerów udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, pod numerem telefonu – 32 730 68 85.

Załączniki
Formularz zgłoszeniowy [DOC 56,5kB]