Każdy będzie seniorem - w trosce o godną starość

W Parku Śląskim w Chorzowie zaprezentowano wystawę „Ty też będziesz seniorem"

Wystawa składa się ze zdjęć znanych z telewizyjnego ekranu osób - aktorów, sportowców, muzyków, dziennikarzy i celebrytów - zrobionych współcześnie oraz przedstawiających ich wygląd kilkadziesiąt lat później. Fotografie przygotowali komputerowo eksperci antroposkopii z Komendy Wojewódzkiej Policji przy użyciu programów graficznych, aktualnych zdjęć i własnej wiedzy. Na wystawie można zobaczyć, jak za ok. 30 lat będą wyglądać m.in. Maciej Balcar, Jolanta Fraszyńska, Jerzy Dudek, Kamil Durczok czy członkowie zespołu Myslovitz.

„Dziękuję wszystkim osobom za udział w tej akcji, choć dla wielu z nich takie doświadczenie mogło być trudne. W czasach kultu młodości często pomijane są osoby w wieku ponad pięćdziesięciu lat, pomimo tego, że chcą i mogą na równi z młodymi brać udział w życiu społecznym. Jestem przekonana, że taka wystawa może zdziałać więcej niż mnóstwo słów" - powiedziała wicemarszałek Aleksandra Gajewska-Przydryga.

Celem przedsięwzięcia jest zmiana postrzegania starości. Zaawansowany wiek nie musi oznaczać schyłku życia, ale być czasem samokształcenia, rozwoju, poświęcania się wolontariatowi i szukania pasji. Wystawa przypomina, że każdy będzie seniorem, a o godną starość trzeba zadbać już dziś.

Inicjatywa wpisuje się także w działania towarzyszące Kongresowi „Obywatel Senior" organizowanemu przez Park Śląski w Chorzowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Parkową Akademię Wolontariatu. W czasie kongresu poruszone zostaną tematy ważne dla seniorów: ich aktywizacji, godnego życia oraz solidarności międzypokoleniowej. Kongres odbędzie się we wrześniu br. w Parku Śląskim i miastach partnerskich.

Podobne działania prowadzi Parkowa Akademia Wolontariatu (PAW) już od dawna działająca w chorzowskim parku. Członkami PAW są osoby w wieku 50+, którym aktywności może pozazdrościć niejeden nastolatek. PAW umożliwia swoim podopiecznym rozwój zainteresowań poprzez uczestnictwo w zorganizowanych, bezpłatnych zajęciach tematycznych prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów, a także samych członków akademii. Oprócz uczestnictwa w zajęciach językowych, ruchowych czy komputerowych, członkowie PAW przede wszystkim angażują się w życie społeczne poprzez pracę wolontariacką: odwiedzają szpitale dziecięce, domy dziecka, organizują akcje charytatywne. Projekt Parkowa Akademia Wolontariatu jest realizowany przez Park Śląski we współpracy z biurem Rzecznika Praw Obywatelskich RP.

Więcej: www.parkowaakademiawolontariatu.pl

Wystawa „Ty też będziesz seniorem" już niebawem wyjeżdża do Poznania, gdzie będzie prezentowana na targach i konferencji poświęconym problematyce starzenia się. Następnie będzie ją można oglądać w Krakowie i Jaworznie, a także w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Zdjęcia w tym roku będzie można zobaczyć również w Wiśle, Wrocławiu, Rybniku, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Warszawie. Odwiedzi również Czechy.

Więcej o wystawie: www.bedzieszseniorem.pl