„Koperta życia” bliżej seniora

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Kolejny „Kopertomat” trafił do placówki medycznej w województwie śląskim – Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach

Specjalny stojak z tzw. kopertami życia został ustawiony przy wejściu do szpitala. „Koperta życia”, która najczęściej umieszczana jest w lodówce, zawiera informacje dotyczące jej właściciela – dane osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte choroby, zażywane leki i uczulenia. Dlaczego w lodówce? Bo jest to urządzenie, które znajdziemy w każdym domu i ze względu na spore rozmiary – łatwe jest do znalezienia.

Akcja – „Koperta życia” ma na celu ułatwienie pracy służbom ratowniczym oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych. Na stałe wpisała się w politykę senioralną realizowaną przez zarząd województwa i cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

„Koperta życia” dostępna jest w wielu placówkach medycznych w regionie, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, można ją też pobrać ze strony internetowej seniorzy.slaskie.pl

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak