Obywatele seniorzy debatują

Rozpoczął się trzydniowy Kongres „Obywatel Senior", organizowany w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Otwarcie kongresu odbyło się w Hali Kapelusz w Parku Śląskim w Chorzowie. W uroczystości uczestniczył Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz.

„To bardzo cenna inicjatywa. Cieszę się z wydarzenia, które za jeden z celów ma integrację międzypokoleniową oraz szeroką dyskusję na temat roli osób starszych w społeczeństwie. Wszak wykorzystanie doświadczenia, przygotowania do życia, wiedzy, aktywności i talentów seniorów pomoże podnieść jakość życia nas wszystkich" - powiedział marszałek.

Do 19 września odbędą się liczne wykłady i debaty poświęcone problemom osób starszych. Będzie mowa o zdrowiu, czasie wolnym, pracy, funkcjonowaniu w mieście, prawach człowieka i finansach.

Głównym celem kongresu jest wskazanie działań służących dłuższemu pozostawaniu aktywnym zawodowo i społecznie, wykorzystaniu potencjału seniorów oraz ich godnego życia w coraz bardziej starzejącym się społeczeństwie. Na program kongresu składa się wiele paneli, warsztatów, ćwiczeń, wykładów, a także zajęć sportowych. Imprezy odbędą się nie tylko w Chorzowie, ale też kilku innych miastach regionu.

Pierwszego dnia podczas bloku „Obywatel Senior" na temat wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa rozmawiali m.in. rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz, minister Irena Wóycicka z Kancelarii Prezydenta RP i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania.

Na kolejne dni zaplanowano dyskusje poświęcone m.in. zatrudnianiu seniorów, prowadzeniu firm rodzinnych, opiece nad starszymi i aktywności emerytów oraz usług dla osób starszych. Będzie też wykład na temat sytuacji emeryta na podstawie skarg kierowanych do RPO. Podczas telekonferencji organizatorzy kongresu połączą się znawcami sytuacji seniorów m.in. w Niemczech, USA, Kenii i Argentynie.

W czasie kongresu w Hali Kapelusz w Parku Śląskim pojawią się liczne stoiska różnych instytucji i organizacji. Od pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach będzie można dowiedzieć się jak ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej. Pracownicy NBP będą instruować o bezgotówkowych przelewach, a strażacy i policjanci - jak być bezpiecznym.

Organizatorzy kongresu podkreślają, że Polska na tle całej Unii Europejskiej to kraj wciąż młody. Proces starzenia się społeczeństwa jednak bardzo przyspieszy, a życie Polaków znacznie się wydłuży. Według GUS, do 2030 r. liczba osób w wieku powyżej 60 lat wzrośnie z 7 do 10 mln przy spadającej liczbie osób w wieku najwyższej aktywności zawodowej.

Proces starzenia się ludności uznano za jeden z głównych problemów w unijnej strategii Europa 2020. Dlatego Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej rok 2012 ogłosiły Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Organizatorami Kongresu „Obywatel Senior" są Park Śląski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Parkowa Akademia Wolontariatu we współpracy z biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Kongres został objęty honorowym patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego.

W skład komitetu organizacyjnego kongresu weszli m.in. europosłowie Jerzy Buzek i Jan Olbrycht, minister administracji i cyfryzacji Michał Boni, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz i metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.