Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert ASOS 2014-2020

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015.

Szczegóły konkursu na stronie MPiPS