Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020

Projekt Programu był przedmiotem konsultacji społecznych w okresie 29 - 30 września 2013 roku

Szczegóły na stronie: senior.gov.pl