Senioralia w Żywcu

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
Blisko tysiąc seniorów uczestniczyło w wydarzeniach w Amfiteatrze pod Grojcem

„W 2015 roku zdecydowaliśmy promować w skali województwa ruch senioralny, który tętni w gminach i powiatach. Chcemy promować dobre praktyki, sprzyjać wymianie informacji, jak najlepiej zachęcać seniorów do aktywności” – powiedział o idei „Senioraliów” marszałek Wojciech Saługa.

Uczestnicy wydarzenia otrzymali Koperty Życia oraz Paszporty do Zdrowia Seniora. Mogli też skorzystać z porad i usług specjalistów. Przeprowadzali oni drobne zabiegi, można było zmierzyć poziom cukru, ciśnienie i zbadać swój wzrok. W trakcie spotkania odbywały się także wykłady o tematyce zdrowotnej, warsztaty malarskie, ceramiczne, zajęcia nordic walking i aerobiku. Na scenie występowały zespoły dziecięce. Główną atrakcją wydarzenia był koncert Jacka Wójcickiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka

Filmy