„Seniorzy bez granic. Wyszehradzka kooperacja na rzecz integracji seniorów”

 fot., EUWT TRITIA fot., EUWT TRITIA
Rusza Czesko-Polski-Słowacki projekt senioralny

Spotkanie organizacyjne inaugurujące projekt odbyło się 30 maja 2018 w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA, na Zamku w Cieszynie.

Działania przewidziane w ramach tego projektu, skierowanego do seniorów, zakładają organizację trzech jednodniowych, wyjazdowych spotkań o charakterze warsztatów artoterapeutycznych. Dzięki tym zajęciom, seniorzy i ich opiekunowie będą mieli możliwość aktywnie spędzić czas w atrakcyjnych pod względem kulturalnym i przyrodniczym miejscach, a także zintegrować się. Spotkania te będą miały charakter międzynarodowy. Wstępnie ustalono, że pierwsze warsztaty odbędą się 31 lipca, kolejne 3 I września br.

Ponadto, w ramach projektu planuje się organizację jednodniowych szkoleń skierowanych do opiekunów medycznych osób starszych, pielęgniarzy, terapeutów, kadry zarządzającej instytucji zajmujących się wsparciem i opieką nad osobami starszymi, a będącymi partnerami w tym projekcie. Szkolenia te skupione będą na tematyce edukacji o demencji i komunikacji z seniorami zmagającymi się z chorobami otępiennymi. Będą one prowadzone przez eksperta metody Possitive approach to care (tj. Pozytywne podejście do opieki, w skrócie: PAC). PAC jest innowacyjnym, kompleksowym programem edukacji o demencji i opiece w demencji, której autorem jest Teepa Snow – obecnie najbardziej ceniony ekspert ds. demencji na kontynencie północno-amerykańskim. Poprowadzi je trenerka specjalizująca się w tej metodzie, pochodząca z Polski - Marlena Meyer. Dzięki tym szkoleniom uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie etapów choroby otępiennej oraz zapewnienia wsparcia dla seniorów, tak aby jak najdłużej mogli zachować sprawność. Szkolenia zostały zaplanowane na październik br.

Liderem projektu jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA. Partnerami projektu są: Centrum Służb Socjalnych i usług dla seniorów Zákamenné (SK), Centrum Służb Socjalnych Horelica (SK), Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Cieszynie (PL), Dom Pomocy Społecznej Betania (PL), Centrum Służb Socjalnych Český Těšín, příspěvková organizace (CZ), Fundacja 9sił (PL), Dom Spokojnej Starości Sv. Josefa w Ropicach (CZ), Dom seniorów pod patronatem św. Elżbiety, Konwent Sióstr Elżbietanek w Jabłonkowie (CZ).

Projekt uzyskał dofinansowanie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w kwocie: 15 tys. euro. Okres realizacji projektu: 20.05.2018 – 31.12.2018