Seniorzy mają głos

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
Za nami Śląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Politechniki Trzeciego Wieku w Gliwicach

Uczestnikami regionalnej konferencji na temat rozwoju kompetencji i umiejętności osób starszych w zakresie aktywności obywatelskiej i korzystania z nowoczesnych technologii byli liderzy uniwersytetów trzeciego wieku z naszego regionu, przedstawiciele Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, studenci oraz eksperci ds. polityki senioralnej.

W konferencji uczestniczyła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego, a stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

„Seniorzy są bardzo aktywni, posiadają ogromną energię i potencjał, który jest jednym z kół zamachowych rozwoju regionu. Zamierzamy kontynuować i rozwijać politykę senioralną na szczeblu województwa, w czym pomoże nam m.in. nowy skład Śląskiej Rady ds. Seniorów, do uczestnictwa w której zgłosiło się już pięćdziesiąt osób, co świadczy o aktywności naszych seniorów i chęci wpływania na decyzje podejmowane przez władze województwa” – przekonywała Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Panele tematyczne dotyczyły roli i znaczenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Politechniki Trzeciego Wieku w rozwoju aktywności edukacyjnej i obywatelskiej osób starszych, a także znaczenia kompetencji i umiejętności osób starszych w zakresie nowoczesnych technologii. Organizatorzy przybliżyli także informacje na temat formalno-prawnych, organizacyjnych i finansowych aspektów działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wiceminister Stanisław Szwed przedstawił zebranym działania strony rządowej i ofertę skierowaną do seniorów.

„Dziękuję za państwa zaangażowanie i pracę na rzecz osób starszych. Cieszę się, że w tym spotkaniu uczestniczy młodzież, bo jest szansa na zbudowanie więzi pokoleniowej. Polityka senioralna jest ważna dla rządu, czego przykładem jest program „Senior+”, polegający na tworzeniu domów dziennych dla seniorów i klubów seniorów. W tym roku powstanie 240 takich miejsc, które pomogą w aktywizacji osób starszych. Seniorzy mogą korzystać także z oferty wynikającej z karty dużej rodziny, programu „Opieka 75+”, czy „Mama 4+”. Nową propozycją jest także dodatkowa, trzynasta emerytura dla osób starszych, która poprawi ich sytuację finansową” – mówił wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed.

Organizatorem forum była Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Po zakończeniu forum, jego uczestnicy mieli okazję zwiedzić interaktywną wystawę z akustyki „Autostrada dźwięku” w Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka

Filmy