Seniorzy dla społeczeństwa, czyli partycypacja osób starszych

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych realizuje projekt w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Projekt "Seniorzy dla społeczeństwa, czyli partycypacja osób starszych" potrwa do 31 grudnia 2014 roku. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.

Głównym celem programu jest zwiększenie aktywności osób starszych wobec społeczności lokalnych (rozwój społeczeństwa obywatelskiego)

W projekcie udział weźmie 100 mieszkańców województwa śląskiego w wieku 60+ zorganizowanych w 10 grupach w 10 miejscowościach.

Szczegóły na stronie organizatora