Silver Silesia - znamy program I Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej

 I Wojewódzka Konferencja Senioralna - Program I Wojewódzka Konferencja Senioralna - Program
Już za dwa tygodnie w hali Arena Gliwice (Mała Arena) odbędzie się I Wojewódzka Konferencja Senioralna oraz Targi Seniora - Silver Silesia. Podczas dwóch dni targowych, 8 i 9 października zaprezentowane zostaną najnowsze trendy i usługi.
Targom towarzyszyła będzie I Wojewódzka Konferencja Senioralna, która będzie okazją do spotkania środowisk naukowych, polityków, profesjonalistów realizujących politykę senioralną w środowiskach lokalnych oraz przedstawicieli środowisk senioralnych.

W trakcie konferencji, w ramach dwóch paneli dyskusyjnych: „Senior aktywny” oraz „Senior zależny” omawiane będą główne problemy, wyzwania oraz kierunki działań warunkujące budowanie odpowiedzialnej polityki senioralnej w regionie.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji jest dostępny na stronie: www.silversilesia.pl


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 I Wojewódzka Konferencja Senioralna - Program  I Wojewódzka Konferencja Senioralna - Program 1  I Wojewódzka Konferencja Senioralna - Program 2

Załączniki
Program I Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej [PDF 192,5kB]