Spotkanie informacyjne „Seniorzy w akcji” – inkubator+dotacje

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 10 marca przedstawi szczegóły konkursu

Konkurs jest realizowany jest w formule inkubatora, gdzie utworzono przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, konsultacje). Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów.

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości od 6000 zł do 12 000 zł. Promowane są działania przyczyniające się do wypracowania trwałych zmian społecznych na poziomie lokalnym. Będą wspierać przedsięwzięcia, które wnoszą nową jakość do działań angażujących osoby starsze w danej społeczności i mają potencjał do wypracowania skalowalnych rozwiązań i modeli działania w pracy z osobami starszymi.

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy z organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

Termin składania listów intencyjnych mija 17 marca 2015. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu do 9 marca br. pod numerem telefonu 32 258-88-56, bądź e-mailem na adres: inkubator@mostkatowice.pl z podaniem imienia i nazwiska, nazwy organizacji i numerem kontaktowym.

Spotkanie odbędzie się 10 marca o godz. 14.00 w Inkubatorze Społecznej Aktywności przy ul. Młyńskiej 5 w Katowicach.