Usłyszeć głos seniora

Powstanie Rada Seniorów w województwie śląskim

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie organizacyjne inicjujące przygotowania do powołania Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Śląskiego.

„Chciałbym poznać opinie na temat powołania Śląskiej Rady Seniorów oraz sugestie dotyczące sposobu jej funkcjonowania i problematyki, którą powinna się zajmować. Jedną z podstawowych zasad, jakimi chciałbym się kierować, zarządzając województwem śląskim, jest szeroko rozumiana zasada współpracy. Kluczowym jej aspektem jest dla mnie uważne wsłuchiwanie się w głos wszystkich, którym na sercu leży los województwa śląskiego i wspólna praca nad rozwojem naszego regionu. W sposób oczywisty w tę dyskusję powinni włączyć się seniorzy” – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

Do udziału w inauguracyjnej dyskusji zaproszono przedstawicieli środowisk seniorów, w tym m.in. uniwersytetów trzeciego wieku, stowarzyszeń zrzeszających emerytów i rencistów oraz organizacji działających na rzecz seniorów. Głównym celem spotkania było poznanie opinii osób starszych na temat najistotniejszych aspektów działalności rady, ich oczekiwań względem niej, a także propozycji zakresu jej kompetencji i zasad funkcjonowania.

W spotkaniu udział wzięli: Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, radny Sejmiku Województwa Śląskiego Jarosław Makowski, poseł Krystyna Szumilas, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. organizacji pozarządowych i równych szans Joanna Stępień oraz przewodnicząca Zespołu zadaniowego ds. seniorów przy Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej prof. Maria Zrałek.

To pierwsze ze spotkań, których celem jest opracowanie i stworzenie rady działającej przy marszałku. Po dyskusji, której tematyka dotykała wielu aspektów życia osób starszych i barier w codziennym funkcjonowaniu, organizatorzy zapowiedzieli zebranie postulatów i sugestii zgłoszonych przez przedstawicieli seniorów. To od nich samych zależeć będzie kształt i charakter samej rady, co podkreślił marszałek Wojciech Saługa.

Środowisko seniorów należy do najliczniejszych grup społecznych – zarówno w całym kraju, jak i w naszym województwie. Wydłużający się czas życia i charakterystyczne dla współczesnych społeczeństw zmiany demograficzne pozwalają sądzić, że starsi ludzie stanowić będą coraz liczniejszą część mieszkańców regionu. Troska o seniorów staje się troską o całe społeczeństwo.

Obecnie Rady Seniorów funkcjonują w siedmiu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, podlaskim i świętokrzyskim.