Wsparcie społeczne - wykorzystać niemieckie doświadczenia

 Zdjęcie Zdjęcie
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego gościli przedstawiciele Stowarzyszenia AWO „Die Arbeiterwohlfahrt”

Jest to jedne z największych niemieckich podmiotów non-profit, zajmujących się działaniami na rzecz wsparcia społecznego, deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz ekonomii społecznej. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w ramach aktywizacji społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

Goście z Niemiec zaprezentowali działania jakie Stowarzyszenie AWO prowadzi na rzecz różnych grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci, cudzoziemców, osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

W trakcie dwudniowej wizyty gościom z Niemiec zaprezentowano spektrum działań organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej, spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, firm nastawionych na działalność o charakterze społecznym.

Goście złożyli wizyty w mieszkaniach treningowych dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Katowicach, a także noclegownię oraz nowo wyremontowane Schronisko dla Bezdomnych Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach.