Za nami Dzień Seniora w Zabrzu

 Dzień Seniora w Zabrzu Dzień Seniora w Zabrzu

1 października w Zabrzu zorganizowane zostały obchody Światowego Dnia Seniora. W organizację święta włączyło się województwo śląskie.

Na miejscu można było skorzystać z badań w Kardiobusie. Przy Domu Harcerza stanęła mobilna pracownia pozwalająca na badanie serca (EKG), w kierunku wykrywania nieprawidłowości budowy i pracy serca. Seniorzy mogli też skorzystać z densytometrii w Osteobusie. To proste badanie rentgenowskie pozwala oszacować ryzyko osteoporozy i dobrać odpowiedni rodzaj terapii.

Jak zwykle prowadzona była dystrybucja Kopert Życia, w ramach projektu, który na stałe wpisał się w politykę senioralną realizowaną przez Zarząd Województwa Śląskiego. W kopertach seniorzy mogą zamieścić najważniejsze informacje o stanie swojego zdrowia oraz dane kontaktowe do osób bliskich, ułatwiając tym samym pracę służbom ratowniczym i zwiększając swoje bezpieczeństwo.  Program spotkał się dużą aprobatę służb medycznych i cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród ludzi starszych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Dzień Seniora w Zabrzu Dzień Seniora w Zabrzu Dzień Seniora w Zabrzu Dzień Seniora w Zabrzu