Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Racibórz
  • Zaproszenie do udziału w imprezach organizowanych przez szkołę.
  • Organizacja zajęć ruchowych (gimnastyka, gimnastyka w wodzie, przy muzyce itp.) prowadzonych 1-2 razy w miesiącu po 1 godzinie – 2zł/wejście
  • Możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych.
  • Udostępnienie obiektów sportowych – hala – bezpłatnie, pozostałe 2zł/wejście. 
Z oferty można skorzystać przy ulicy Kozielska 19 w Raciborzu.