Bezpłatne badania profilaktyczne w Jaworznie

 graf. UMWS graf. UMWS
Kolejna okazja na bezpłatne badania profilaktyczne dla seniorów

27 marca oraz 2 kwietnia Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski zaprasza na bezpłatne badania profilaktyczne seniorów z całego regionu, tym razem do Jaworzna. 

Uczestnicy będą mieli możliwość wykonać badania oczu, serca, cytologię, HPV, spirometrię, a także badanie stanu tkanki kostnej, czy pomiary ciśnienia krwi i poziomu cukru.

Dodatkowo dystrybuowana będzie „koperta życia”, która przyspiesza ratownikom medycznym dostęp do ważnych informacji medycznych mogących uratować życie, ułatwia pracę innym służbom oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób starszych.

Badania odbywać się będą w godzinach 10:00 - 16:00 w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jaworznie (ul. Józefa Chełmońskiego, 28).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 graf. UMWS  graf. UMWS  graf. UMWS