Kanapa to nie miejsce dla seniora

fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Zbudować region przyjazny seniorom i aktywnemu starzeniu się. Taki cel przyświeca wysiłkom środowisk zaangażowanych w politykę senioralną w województwie śląskim

O konieczności realizacji jej założeń mówiono w trakcie drugiej edycji Forum Seniora, imprezy, która odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach z udziałem przedstawicieli środowisk naukowych, samorządowych, medycznych oraz samych osób starszych.

„Seniorzy są dziś coraz bardziej aktywni, inicjują mnóstwo projektów, które są istotne nie tylko dla nich, ale dla nas wszystkich. Zarażają nas swoim optymizmem. Chcemy pobudzić do działania także tych, którzy dziś siedzą w domach, zachęcić do większej aktywności fizycznej i społecznej, byśmy mogli korzystać z ich wiedzy i doświadczeń” – mówił w trakcie otwarcia Forum Seniora marszałek Wojciech Saługa.

Słowo aktywność odmieniano w trakcie spotkania przez wszystkie przypadki. Sporo miejsca poświęcono aktywności fizycznej seniorów, ale nie zabrakło również rozmów o aktywności intelektualnej czy społecznej.

„Cieszę się, że mówiąc o seniorach, mogę mówić do seniorów. To oni sami decydują o sobie i swojej przyszłości. Będziemy żyć coraz dłużej, w lepszym zdrowiu, dlatego warto mieć plan na kolejny etap życia i uwzględniać w nim aktywność we wszystkich jej odsłonach. Dzisiejszy siedemdziesięciolatek nie jest już podobny do swojego ojca czy dziadka, jego sprawność jest na innym poziomie” – przekonywał prof. Grzegorz Opala, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego przy Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach.

Konferencja organizowana wspólnie z redakcją „Dziennika Zachodniego” jest jednym z elementów prowadzonego przez władze regionu programu senioralnego, na który składa się powołanie Śląskiej Rady ds. Seniorów, stworzenie Śląskiej Karty Seniora czy organizowane w regionie senioralia i konferencje skierowane do osób starszych. W ubiegłym roku ich tematem były kwestie bezpieczeństwa, a w tym zdrowie osób starszych.

Ważnym miejscem w życiu seniorów, co podkreślano w trakcie spotkania, jest ich uczestnictwo w uniwersytetach trzeciego wieku. Te najlepsze wyróżniono w plebiscycie Dziennika Zachodniego „Uniwersytet Trzeciego Wieku na 6+”.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak