Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach dla Seniora

Śląscy policjanci i strażacy przygotowali zestaw porad adresowanych do seniorów naszego województwa, przedstawiających podstawowe zasady postępowania w wybranych sytuacjach życia codziennego. Opracowali wskazówki, które pozwolą na uniknięcie, lub przynajmniej ograniczenie najbardziej niebezpiecznych dla nich zagrożeń.

Materiał na stronie komendy wojewódzkiej policji.

Bezpieczeństwo trzeciego wieku - pdf

Jak zachować się w razie ataku psa? - pdf