Kongres Obywatel Senior

W poniedziałek 17 września w Parku Śląskim rozpocznie się święto seniorów. Każdy będzie mógł wziąć udział w panelach, wykładach, warsztatach i innych interesujących wydarzeniach dotyczących tematyki osób 50+

Kongres, wpisany na krajową listę wydarzeń promujących Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, potrwa od 17 do 19 września w Parku Śląskim. Organizują go Park, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Parkowa Akademia Wolontariatu. Przyłączyło się do niego już kilkanaście miast naszego województwa, m.in. Gliwice, Siemianowice Śląskie, ale także niewielkie Krzyżanowice. Tam również odbędą się imprezy w ramach Kongresu.

Głos na Kongresie zabiorą m.in. Irena Wóycicka, minister w Kancelarii Prezydenta RP, prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, prof. Grzegorz Opala, kierownik Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego, dr Janusz Derejczyk, konsultant wojewódzki ds. geriatrii.

Panele, wykłady, warsztaty dotyczyć będą obowiązków administracji wobec osób starszych, zarządzania portfelem emeryta, roli seniora w firmie rodzinnej, wykorzystaniu internetu do kontaktów z dziećmi, wnukami, bezpieczeństwem w domu i na ulicy, sposobów opieki nad seniorami niepełnosprawnymi. Będzie też otwarta debata o nowych przepisach emerytalnych, prezentacja, jak stworzyć przyjazną dla wszystkich, nie tylko dla młodych sprawnych przestrzeń w mieście i domu. Przewidziane są także spotkania z psychologiem, który opowie, jak nie dać się zaskoczyć starości.

Kongres ma zwrócić uwagę na sytuację seniorów w Polsce, zaproponować rozwiązania w sferze prawa, wychowania, obyczajowości, ale też ma być świętem dla seniorów.

Kongres Obywatel Senior został objęty patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego.