Kultura

L.p.Nazwa partneraProponowana oferta dla seniorów

1

Biblioteka Śląska

Biblioteka Śląska świadczy usługi wszystkim czytelnikom i użytkownikom bezpłatnie, z wyłączeniem usług szczególnych za które pobierane są opłaty (zgodnie z ustawą o bibliotekach). W ramach oferty ogólnodostępnej Biblioteka realizuje przedsięwzięcia dedykowane seniorom. Na przykład w 2007 r. utworzona została Społeczna Pracownia Dygitalizacji (SPD), w której ok. 15-osobowa grupa seniorów tworzy (skanuje) cyfrowe zasoby Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Seniorzy uczestniczą w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, skanera, zbiorów bibliotecznych. Rozwijają swoje umiejętności, pogłębiają wiedzę, mają poczucie spełnienia i wykonywania ważnych zadań służących kulturze i nauce w regionie. Wolontariusze Pracowni wykonali dotychczas ponad 1 milion skanów. Niezależenie od SPD w Bibliotece funkcjonuje Dział Integracyjno-Biblioterapeutyczny, który stale współpracuje z organizacjami pozarządowymi, domami pomocy społecznej, realizuje projekty przeznaczone dla seniorów i podejmuje szereg innych działań na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przykładem jest powołanie Konwersatorium Biblioteki Śląskiej - miejsca spotkań i warsztatów dla seniorów, w którym stale odbywają się m.in. kursy komputerowe, językowe, warsztaty artystyczne, cykle wirtualnego zwiedzania "Wczoraj dziś......". Oferta dla seniorów jest dostosowana do ich potrzeb i oczekiwań.

NOWOŚĆ: Osobom, które ukończyły 60 rok życia karta biblioteczna wydawana będzie bezpłatnie

2

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach

 • Muzykoterapia: zajęcia muzykoterapeutyczne dla seniorów. Do nabycia bilety jednostkowe oraz karnet uprawniający do uczestnictwa w ośmiu zajęciach.
 • Si Señor!: darmowe uczestnictwo w specjalnie oznaczonych piątkowych próbach generalnych koncertów w godzinach 9.30-13.00.
 • 30 % zniżki od ceny biletu normalnego na koncerty dla emerytów i rencistów

3

Instytucja Filmowa SILESIA FILM

 • TANIE PONIEDZIAŁKI W katowickich kinach Instytucji Filmowej SILESIA FILM (Kosmos, Światowid, Rialto) każdy bilet w poniedziałek kosztuje 10 zł; w kinach Bałtyk w Raciborzu i Janosik w Żywcu koszt poniedziałkowego biletu 2D wynosi 12 zł, a na seans 3D - 16 zł.
 • Karta KAŚKA (Karta Amatora Śląskich Kin Artystycznych) upoważnia do zakupu biletu na seans w cenie 12 zł, jest ważna przez cały rok w katowickich kinach Instytucji Filmowej SILESIA FILM (Światowid, Kosmos, Rialto).
 • CZEŚĆ, JEST NAS SZEŚĆ Bilet grupowy dla sześciu osób to koszt pięciu biletów w kinach Instytucji Filmowej SILESIA FILM
 • NOWOŚĆ: KINOTEATR RIALTO - FILMOWY KLUB SENIORA bilety: 7 zł; częstotliwość: 2 seanse w miesiącu; godzinę przed seansem gra pianista Marek Maliszczak + zniżka dla seniorów na transmisje Teatru Bolszoj.
 • NOWOŚĆ: KINO KOSMOS - PORA DLA SENIORA bilety: 6 zł, częstotliwość: co dwa tygodnie, we środy o godz. 11.00 + zniżki na transmisje oper z Metropolitan Opera.
 • NOWOŚĆ: KINO ŚWIATOWID - repertuarowe seanse przed południem i w godzinach okołopołudniowych.
 • NOWOŚĆ: MEDIATEKA FILMOTEKI ŚLĄSKIEJ - możliwość skorzystania ze zbiorów FŚ. Koszt jednorazowego wstępu wynosi 1 zł, natomiast rocznego karnetu 10 zł..
 • NOWOŚĆ: KINO JANOSIK - KLUB SENIORA bilety: 5 zł, częstotliwość: raz w miesiącu.
 • NOWOŚĆ: KINO BAŁTYK- KLUB KONESERA bilet z Karnetem Klubu Konesera: 2 zł; koszt KKK - 30 zł; częstotliwość: raz w tygodniu, we wtorek wieczorem.

4

Muzeum Górnictwa Węglowego

Bilet dla seniora uprawniający do nabywania biletów zniżkowych na wystawy stałe MGW, na następujących zasadach:

 • Bilet dla seniora możliwy jest do realizacji w każdy czwartek z wyłączeniem tych dni, w które dany obiekt MGW nie jest udostępniony do ruchu turystycznego.
 • Uprawniona do nabycia biletu dla seniora jest osoba, która osiągnęła 60 rok życia i potrafi to udokumentować za pomocą wiarygodnego dokumentu ze zdjęciem, do wyboru spośród wymienionych poniżej: dowód osobisty lub prawo jazdy.
 • Cena biletu dla seniora odpowiada cenie biletu ulgowego określonego w cenniku zwiedzania obiektów MGW w dniach od wtorku do piątku, lub innych Zarządzeniach Dyrektora, za zwiedzanie, odpowiednio, danego poziomu Kopalni Guido, obiektu lub wystawy.

5

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie

 • Dodatkowa ulga w wysokości 50% do ceny biletu ulgowego, który przysługuje wszystkim emerytom i rencistom. Dotyczy to zarówno biletów zwykłych, jak i imprezowych. Ceny mogą ulec zmianie, jednak mechanizm zniżki pozostanie taki sam. Ulgi udzielone w ramach projektu nie będą się kumulować z innymi zniżkami, rabatami czy promocjami.
 • NOWOŚĆ: Wprowadzenie do oferty edukacyjnej Muzeum zwiedzania z przewodnikiem, dostosowanego do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych (w tym również niewidomych i niedowidzących).

6

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

 • Bilet senior dla osób w wieku 60+
 • 53% ulgi na bilety wstępu do Zamku książąt Sułkowskich
 • 58% ulgi na bilety wstępu do Starej Fabryki
 • 50% ulgi na bilety wstępu do Domu Tkacza
 • 50% ulgi na bilety wstępu do Fałatówki
 • 10% ulgi na bilety wstępu na warsztaty

7

Muzeum Śląskie w Katowicach

 • Bilety ulgowe i bilety grupowe ulgowe zgodnie z aktualnym cennikiem Muzeum Śląskiego dla osób 60+.
 • Klub dyskusyjny. Spotkania w luźnej, towarzyskiej formule, poświęcone wymianie poglądów i osobistych interpretacji wybranych dzieł z kolekcji Muzeum Śląskiego – wstęp wolny.

8

Muzeum Zamkowe w Pszczynie

 • Osoby powyżej 75 roku życia - wejście bezpłatne
 • Osoby powyżej 65 roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni, a także osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami, będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - wejście ulgowe (za okazaniem stosowanych dokumentów: legitymacja emeryta - rencisty; legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności). Zarówno wstęp bezpłatny, jak i ulgowy przysługują znacznie szerszej grupie osób - przedstawiono jedynie dane bezpośrednio związane z realizacją Śląskiej Karty Seniora.

NOWOŚĆ: Wprowadzenie dodatkowych uprawnień dla seniorów - dodanie do każdego wykupionego biletu wstępu na wystawę "Wnętrza XIX-XX wieczne" biletu na jedną, wybraną wystawę stałą lub czasową prezentowaną aktualnie w pszczyńskim Zamku.

9

Opera Śląska w Bytomiu

 • Bilety ulgowe w wysokości "- 5 zł" i "- 10 zł" od ceny biletu normalnego
 • Oferty dedykowane dla grup zorganizowanych
 • Indywidualnie ustalne ceny na poszczególne spektakle dla grup
 • Organizacja cykli: "Salon Poezji i Muzyki Anny Dymnej" (bilety 3 zł) oraz "Zasmakuj muzyki" (bilety ulgowe 15 zł).
 • NOWOŚĆ: Zniżka "- 20%" od ceny biletu normalnego
 • NOWOŚĆ: Preferencyjne ceny za wynajem autokaru
 • NOWOŚĆ: Działania edukacyjne (bezpłatne) - zwiedzanie Opery, lekcje tematyczne
 • NOWOŚĆ: Możliwość wejścia na próby generalne

10

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

Organizacja lub współorganizacja imprez o charakterze kulturalnym

11

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

NOWOŚĆ: Organizacja wyjazdów na imprezy kulturalne na terenie powiatu, województwa, kraju

12

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach

Ośrodek będzie współpracował podczas realizacji projektów międzypokoleniowych dla odbiorców - seniorów:

 • „Uwolnić ciało” (Fundacja Teatralna w Katowicach) – 2015 r.
 • „ARTbabcia i ARTdziadek – czyli seniorzy na topie” (Dom Dziennego Pobytu „Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej) – 2016 r.
 • realizacja filmu „Integrowane” (Fundacja Teatralna w Katowicach) – 2015 r.

Kontynuowana będzie współpraca ROK w Katowicach z podmiotami przy realizacji organizowanych przedsięwzięć kulturalnych, których zasadniczą grupę stanowią seniorzy, np.:

 • Zarządem Głównym Polskiego Związku Chórów i Orkiestr,
 • Katowicką Spółdzielnią Mieszkaniową,
 • Domem Dziennego Pobytu „Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej,
 • Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach,
 • Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 • Związkiem Górnośląskim,
 • Domem Śląskim,
 • Stowarzyszeniem „Wielka Liga”.

ROK w Katowicach będzie także współorganizatorem imprez cyklicznych, skierowanych do seniorów:

„Złota Lira”, „Wojewódzka Biesiada Zespołów Artystycznych Klubów Złotego Wieku”, „Ślązak Roku”, „Górny Śląsk – Świat Najmniejszy”, Wielka Zabawa Rodzinna”, „Gdzie mieszka zdrowie”, „Przegląd Zespołów Artystycznych Złota Jesień”, „Na klepisku”, „Szopienicki Talent”.

W przypadku, gdy Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach będzie organizatorem imprez biletowanych zaoferuje zniżkę w wysokości 20 % dla seniorów tj. osób w wieku 60 lat i więcej na podstawie okazanego ważnego dowodu osobistego.

13

Teatr Rozrywki w Chorzowie

 • Bilety w cenie 29 zł na spektakle własne ( z wyłączeniem: spektakli impresaryjnych, Koncertu Sylwestrowego, spektakli premierowych, teatru, koncertów sylwestrowych BIS). Do dyspozycji jest 117 miejsc, w tym 105 miejsc na parterze oraz 12 miejsc na balkonie środkowym - miejsca oznaczone jako "żółta strefa".
 • Na spektakle, w których nie obowiązuje "żółta strefa" - bilet ulgowy wg aktualnego cennika teatru

14

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

 • Seniorzy mają ulgi na wszystkie spektakle Teatru Śląskiego w granicach 5-25%
 • 15 min przed rozpoczęciem spektaklu seniorzy mogą kupić wejściówki pracownicze
 • Organizowane są warsztaty teatralne za symboliczną opłatę
 • Oferty last minute w promocyjnych cenach
 • Poszczególne grupy z UTW III Wieku są zapraszane bezpłatnie na próby generalne
 • Ulga 30% udzielana w ramach Programu Aktywni Seniorzy, na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Katowice
 • NOWOŚĆ: Ulga 30% na wszelkie spektakle Teatru Śląskiego dużej i małej sceny

15

Zamek Cieszyn

Obecnie emeryci i renciści otrzymują 50% zniżki na bilet umożliwiający zwiedzanie Wieży Piastowskiej i Rotundy św. Mikołaja (cena biletu po zniżce wynosi 3 zł). Większość wydarzeń (wystawy, konferencje, spotkania) organizowanych przez Zamek Cieszyn jest bezpłatna.

NOWOŚĆ: Bezpłatne spotkania dla seniorów poświęcone tematyce projektowania. Tematyka zróżnicowana w zależności od aktualnej wystawy. Spotkania będą się odbywać w każdy drugi czwartek miesiąca.

16

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

 1. Bilet ulgowy 6,00 zł (40% zniżki)
 2. Darmowe zwiedzanie z przewodnikiem w pierwszy czwartek miesiąca od 10:00 do 12:00
 3. Darmowe poranki muzyczne w każdy poniedziałek od 10:00 do 12:00 (Miejski Dom Kultury w Świętochłowicach, ul. Harcerska 1)

17

Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

Zniżka 40% na zakup biletów na imprezy kulturalne organizowane przez CKŚ (w tym: koncerty, spektakle teatralne itp.). Wyznaczone imprezy podlegające zniżkom organizowane przez CKŚ będą opatrzone znakiem "Śląskie dla Seniora" na stronie internetowej organizatora.

18

Muzeum Saturn w Czeladzi

 1. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia muzealne
 2. 10% rabatu na wszystkie wydawnictwa Muzeum Saturn w Czeladzi
 3. Akademia Seniora: spotkania dla aktywnych seniorów w każdy trzeci wtorek miesiąca o godz. 10.00 (z wyłączeniem lipca i sierpnia). W programie: kuratorskie oprowadzanie po wystawie, panele dyskusyjne.

19

Gmina Żarki - Muzeum Rzemiosł Dawnych w Starym Młynie w Żarkach

20% zniżki na bilety wstępu: normalny i ulgowy do Muzeum

20

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej

20% ulgi przy zakupie biletu na imprezy dla dorosłych odbywające się w Domu Kultury, których organizatorem jest Dom Kultury (nie dotyczy imprez organizowanych przez podmioty zewnętrzne np. agencje artystyczne, impresariaty itp.)

21

Mysłowicki Ośrodek Kultury

Wszystkie zajęcia płatne objęte są zniżką 10%.

MOK - Grunwaldzka 7, Mysłowice
Chór Harmonia – bezpłatnie
Chór Hejnał – bezpłatnie
Taniec towarzyski – 10% zniżki
Zajęcia plastyczne – 10% zniżki
Harmonijki ustne – 10% zniżki

MOK Brzezinka - Laryska 5, Mysłowice
Chór Familia – bezpłatnie
Szachy dla dorosłych – 10% zniżki
Klub Seniora – bezpłatnie
Dyskusyjny Klub Filmowy – bezpłatnie

MOK Brzęczkowice - Kawy 12, Mysłowice
Rękodzieło artystyczne – 10% zniżki
Grupa Inicjatyw Twórczych – 10% zniżki
Szachy – 10% zniżki
Kurs komputerowy – 10% zniżki

MOK Janów - Janowska 2, Mysłowice
Zajęcia decoupage – 10% zniżki
Aerodance – 10% zniżki
Pilates – 10% zniżki
Modelarnia – 10% zniżki
Klub Skata – bezpłatnie
Szachy dla dorosłych – 10% zniżki
Warsztaty ceramiczne – 10% zniżki

MOK Dziećkowice - Długa 70a, Mysłowice
Klub Seniora – bezpłatnie
Szachy – 10% zniżki
Zespół „Dziećkowiczanki” – bezpłatnie
Sekcja Skata – bezpłatnie

MOK Kosztowy - Kubicy 5, Mysłowice
Zespół śpiewaczy „Kosztowioki” – bezpłatnie
Rękodzieło artystyczne – bezpłatnie
Nowoczesne gry planszowe

MOK Morgi - Wybickiego 80, Mysłowice
Klub Twórczych Inicjatyw – bezpłatnie
Klub Seniora – bezpłatnie
Spotkania Klubu Malarzy Nieprofesjonalnych – bezpłatnie
Oferta nauki gry na gitarze – 10% zniżki

www.m-ok.pl

22

Muzeum Miasta Mysłowice

Zwiedzanie ekspozycji stałej i ekspozycji czasowej muzeum w cenach ulgowych.

Bezpłatny wstęp na imprezy organizowane przez muzeum – Muzealne Czwartki, wernisaże wystaw, występy artystyczne, prelekcje, wykłady, konferencja i seminaria.

www.muzeummyslowic.pl

XXXX