Miasto dla ludzi

fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

O polityce senioralnej województwa śląskiego, dialogu z mieszkańcami i partycpacji mówił marszałek Wojciech Saługa na konferencji „Miasta dla ludzi” w Tarnowskich Górach

W spotkaniu zorganizowanym w Tarnogórskim Centrum Kultury wziął udział Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa. W swoim wystąpieniu skupił się na roli dialogu w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. „Jakość społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w dużym stopniu zależy od organizacji pozarządowych. To dzięki działaniom szeroko rozumianego środowiska NGO województwo śląskie jest dzisiaj znane z innowacyjności i kreatywnego podejścia do wielu kluczowych dla regionu kwestii" - mówił marszałek Saługa.

Jako przykład dobrego współdziałania samorządu z mieszkańcami województwa oraz organizacjami pozarządowymi wymienił współpracę ze środowiskiem senioralnym. „Prowadzimy w województwie aktywną politykę senioralną w porumienieniu z przedstawicielami tego środowiska. To właśnie pod wpływem ich sugestii powołałem Śląską Radę ds. Seniorów, która jest organem opiniodawczym i doradczym przy marszałku. W województwie funkcjonuje Śląska Karta Seniora oferująca szereg ulg, organizujemy corocznie Kongres „Obywatel Senior” oraz wiele innych inicjatyw, które są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców naszego regionu” – przekonywał marszałek Saługa.

W trakcie prezentacji oraz debaty uczestnicy spotkania próbowali odpowiedzieć na pytania o rolę organizacji pozarządowych, ruchów społecznych oraz samych mieszkańców w budowaniu wspólnej przestrzeni, jaką jest miasto. Podkreślano, że nowoczesne miasto to nie miasto bogate, a przede wszystkim kreatywne i otwarte na ludzi. Poruszono także temat coraz popularniejszych budżetów obywatelskich, poprzez które mieszkańcy mogą decydować bezpośrednio o tym, na co zostają wydane publiczne środki.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak