Na rzecz opieki długoterminowej

 Zdjęcie Zdjęcie
Członek Zarządu Izabela Domogała wzięła udział w konferencji „Opieka długoterminowa w Polsce dzisiaj i jutro” która odbyła się w Warszawie. Partnerem samorządowym wydarzenia było województwo śląskie

Członek Zarządu Izabela Domogała wzięła udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym zadań samorządu i rządu względem opieki długoterminowej. Podczas debaty zaznaczyła, że samorząd województwa śląskiego przywiązuje ogromną wagę do aktywności seniorów finansując, animując, wspierając szereg działań aktywizujących w ramach programu Śląskie dla Seniora. Podkreśliła również, że samorząd powinien odpowiadać za usługi opiekuńcze w opiece długoterminowej, jednak nie można realizować tych usług bez założenia skoordynowania usług opiekuńczych z usługami zdrowotnymi. Konieczna jest wyraźna linia demarkacyjna co należy do zadań samorządu – co zaś do systemu opieki zdrowotnej – finansowanej przez budżet państwa.

Pozostałe panele tematyczne dotyczyły m.in. skoordynowania, finansowania i obowiązków opieki domowej, kwalifikacji personelu i norm zatrudnienia w opiece długoterminowej, rozwoju opieki długoterminowej na rzecz osób niesamodzielnych z tytułu wieku i choroby, oraz nowoczesnych technologii wspierających opiekę długoterminową w Polsce.

Podczas konferencji zaprezentowano stoisko województwa śląskiego Śląskie dla Seniora.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie