Noworoczne spotakanie z Seniorami

 Noworoczne spotakanie z Seniorami Noworoczne spotakanie z Seniorami
W Gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się "Spotkanie Noworoczne Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego z Seniorami".
Marszałek Jakub Chełstowski podsumował dotychczasową współpracę z przedstawicielami środowisk senioralnych i złożył uczestnikom spotkania noworoczne życzenia. W spotkaniu uczestniczyła również Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

„Wasz głos i wasze doświadczenia są dla nas niezwykle istotne. Chcemy Państwa słuchać i tworzyć kolejne inicjatywy, które ułatwią życie osobom starszym. Zachęcam do współpracy i merytorycznej dyskusji, do tworzenia regionu przyjaznego seniorom i otwartego na Państwa potrzeby” – mówił marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski.

Muzyczną niespodzianką dla seniorów był zespół "Happy Big Band" pod dyrekcją Mirosława Kaszuby KWK "Mysłowice-Wesoła”.

Warto przypomnieć, że przy Marszałku Województwa Śląskiego działa Śląska Rada ds. Seniorów, a samorząd województwa wspiera działania skierowane do najstarszych mieszkańców regionu. W październiku w hali Arena Gliwice odbywała się I Wojewódzka Konferencja Senioralna, której towarzyszyły Targi Seniora – Silver Silesia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Noworoczne spotakanie z Seniorami Noworoczne spotakanie z Seniorami Noworoczne spotakanie z Seniorami Noworoczne spotakanie z Seniorami Noworoczne spotakanie z Seniorami Noworoczne spotakanie z Seniorami Noworoczne spotakanie z Seniorami Noworoczne spotakanie z Seniorami Noworoczne spotakanie z Seniorami Noworoczne spotakanie z Seniorami Noworoczne spotakanie z Seniorami Noworoczne spotakanie z Seniorami Noworoczne spotakanie z Seniorami Noworoczne spotakanie z Seniorami Noworoczne spotakanie z Seniorami Noworoczne spotakanie z Seniorami Noworoczne spotakanie z Seniorami Noworoczne spotakanie z Seniorami Noworoczne spotakanie z Seniorami