Partnerzy

Na terenie województwa śląskiego obserwowany jest proces demograficznego starzenia się społeczeństwa. Mając na uwadze tę tendencje oraz dostrzegane potrzeby i wskazywane rekomendacje w zakresie kształtowania środowiska przyjaznego osobom starszym, wprowadzono Śląską Kartę Seniora w ramach programu Śląskie dla Seniora.

Celem projektu jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla osób 60+ m.in. poprzez zaoferowanie im specjalnych usług, ulg i szczególnych uprawnień przez instytucje kultury, rekreacji i edukacji. Dokumentem legitymacyjnym, a tym samym, umożliwiającym skorzystanie z powyższej oferty będzie dowód osobisty, który potwierdzi wiek – 60 lat lub więcej. Wybór dowodu osobistego jako dokumentu potwierdzającego możliwość skorzystania z projektu to rozwiązanie korzystne i efektywne z uwagi na powszechny dostęp do dowodu osobistego i wygodę dla seniorów, a także obniżenie kosztów realizacji projektu (nie ma potrzeby opracowywania i druku dodatkowych kart).

Specjalne usługi oraz ulgi i/lub szczególne uprawnienia dla osób starszych będą oferowane przez partnerów projektu.

Koordynowanie działań związanych ze wdrażaniem projektu, powierzone zostanie Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ze względu na charakter jego statutowej działalności. Działania Ośrodka będą obejmowały m.in. prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych; zachęcanie nowych partnerów do włączenia się w działania na rzecz seniorów i weryfikację ich zgłoszeń; gromadzenie i analizowane danych dotyczących wdrożenia projektu.


Jak zostać partnerem:

Na stronie ROPS w Katowicach można uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu i sposobu dołączenia do grona partnerów
+48 (32) 730 68 51