Posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów

 fot. BP Witold TRólka fot. BP Witold TRólka
Dyskusja o współpracy z radą

W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyło się otwarte posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów.

Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego, których obszar działania pozostaje zbieżny z polityką senioralną.

Podczas spotkania zaprezentowano cele i założenia działalności Śląskiej Rady ds. Seniorów, jak również rezultaty dotychczasowych prac. Dyskutowano na temat oczekiwań oraz kierunków współpracy Rady z wydziałami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jednostkami organizacyjnymi Województwa Śląskiego.

Dodatkowo zaprezentowano założenia kampanii Śląskie. Dla kobiety propagującej profilaktykę raka piersi.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Witold TRólka fot. BP Witold TRólka fot. BP Witold TRólka fot. BP Witold TRólka fot. BP Witold TRólka