Ruszają GRANTY SENIORALNE 2020

 GRANTY SENIORALNE 2020 GRANTY SENIORALNE 2020
Zapadła kolejna ważna decyzja Zarządu Województwa Śląskiego, w zakresie łagodzenia skutków epidemii COVID 19

Dzięki działaniom Zarządu, od 28 sierpnia 2020 roku prowadzony będzie nabór ofert na realizację zadań publicznych w trybie tzw. „małych grantów” przeznaczonych na działania prosenioralne.

„Uruchomienie środków na aktywizację seniorów w czasie epidemii, pomoże zrealizować skuteczne działania, tak aby w sposób bezpieczny wzmocnić potencjał społeczny seniorów województwa śląskiego i przeciwdziałać zjawiskom marginalizacji osób starszych” – tłumaczy marszałek Jakub Chełstowski.

Obsługą i wypłatą grantów będzie zajmował się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Zakres zadań, które będzie można sfinansować w ramach grantów jest dostosowany do obecnego, trudnego czasu dla seniorów. „

Zdecydowaliśmy się na wsparcie seniorów w dwóch obszarach” – dodaje Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego – „finansowane będą inicjatywy z zakresu przeciwdziałania/minimalizowania skutków COVID-19 w środowisku osób starszych oraz działania w obszarze aktywizacji seniorów w okresie epidemii”.

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły naboru dostępne są na stronach internetowych ROPS
Zobacz również