Ruszyły zapisy na konferencję SILVER SILESIA

 Silver Silesia Silver Silesia
8 października 2019 r. w Arenie Gliwice odbędzie się I Wojewódzka Konferencja Senioralna. Konferencja będzie okazją do spotkania środowisk naukowych, polityków, profesjonalistów realizujących politykę senioralną w środowiskach lokalnych oraz przedstawicieli środowisk senioralnych.
W trakcie konferencji, w ramach dwóch paneli dyskusyjnych: „Senior aktywny” oraz „Senior zależny” omawiane będą główne problemy, wyzwania oraz kierunki działań warunkujące budowanie odpowiedzialnej polityki senioralnej w regionie.
Udział w konferencji jest bezpłatny, zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.silversilesia.pl

Wydarzenie towarzyszącym Konferencji są dwudniowe Targi Senioralne. Do udziału w targach zapraszamy Partnerów Śląskiej Karty Seniora oraz przedsiębiorców, kierujących swe produkty oraz usługi do seniorów. Udział w targach jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie wydarzenia.