Rządowa strona nt. polityki senioralnej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Polityki Senioralnej

http://senior.gov.pl/