Senior – to brzmi dumnie

Odkryć i wykorzystać potencjał, który drzemie w seniorach. To cel przyświecający organizatorom kongresu „Obywatel Senior”.

Uczestnicy kongresu już po raz czwarty spotkali się w Parku Śląskim. Dwudniowa impreza była podzielona na dwie części: w pierwszym dniu skupiono się na zachęceniu seniorów do aktywności fizycznej, a w organizowanych na terenie parku zajęciach uczestniczyło kilkaset osób.

W drugim dniu kongresu odbywały się panele tematyczne i merytoryczne debaty. W obradach udział wziął marszałek Wojciech Saługa, który podkreślał potrzebę zwrócenia większej uwagi na potrzeby osób starszych w kontekście zmian demograficznych.

„Spotykamy się z wami i chcemy was słuchać, by dostosować rzeczywistość do naszych wspólnych potrzeb i umieć czerpać z wiedzy, jaką dysponujecie – marszałek zwrócił się do uczestników spotkania, nawiązując do powołania rady seniorów na szczeblu województwa. – Siłą naszego regionu są ludzie, ich umiejętności i doświadczenia, których nie da się zdobyć na żadnej uczelni. Wierzę, że uda się w oparciu o tę wiedzę wypracować rozwiązania, które pomogą uczynić nasz region bardziej przyjaznym seniorom, ale i nam wszystkim”.

Merytoryczna część kongresu podzielona była na bloki tematyczne istotne z perspektywy osób starszych. W spotkaniu, obok przedstawicieli świata nauki, samorządów i organizacji pozarządowych, udział wzięli reprezentanci rządu RP – minister sprawiedliwości Borys Budka i sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata Małecka-Libera.

Minister Borys Budka poruszył temat dotyczący bezpieczeństwa prawnego i pomocy prawnej dla seniorów, nad którą pracuje rząd. „Naszym celem jest zorganizowanie bezpłatnej opieki prawnej już na etapie przedsądowym. Dziś dużą rolę w tym zakresie odgrywa wsparcie organizacji pozarządowych i uczelni, które taką pomoc oferują. Nasza koncepcja zakłada utworzenie 1,6 tys. punktów pomocy prawnej w całym kraju. Zakładamy, że będą one obsługiwane przez organizacje pozarządowe lub przez fachowych pełnomocników i będą służyć pomocą osobom, które tego naprawdę potrzebują” – podkreślał minister sprawiedliwości.

Sporo miejsca w trakcie dyskusji poświęcono również opiece zdrowotnej. Beata Małecka-Libera przedstawiła dotychczasowe pomysły i przyszłe projekty dotyczące poprawy w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia geriatrii oraz najnowszego pomysłu, jakim jest powołanie tzw. dziennych domów opieki medycznej będących formą pośrednią pomiędzy hospitalizacją a pobytem chorych w domu.

O zacieśnieniu relacji między samorządem a seniorami i ich większym udziale w życiu społecznym przekonywał natomiast Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik. „Dzisiaj zaledwie siedem procent seniorów uczestniczy aktywnie w życiu społecznym. To zdecydowanie za mało, gdyż seniorzy znakomicie spisują się, działając na różnych szczeblach, czy to w radach dzielnic, czy gmin. Z moich osobistych doświadczeń wynika, że seniorzy są często najbardziej aktywnymi radnymi z dwóch powodów: mają doświadczenie i czas, by zaangażować się w działalność dla dobra nas wszystkich, dlatego mam nadzieję, że ten odsetek w najbliższych latach będzie ciągle wzrastał” – przekonywał Grzegorz Wolnik.

W trakcie kongresu wyróżniono także gminy przyjazne seniorom i zaprezentowano dobre praktyki w tym zakresie. Województwo Śląskie jest jednym z pierwszych regionów w kraju, w którym podjęto prace nad powołaniem rady seniorów działającej przy Marszałku Województwa Śląskiego.Do udziału w dyskusji, która odbywała się 13 lutego 2015 roku, zaproszono przedstawicieli środowisk seniorów, w tym m.in. uniwersytetów trzeciego wieku, stowarzyszeń zrzeszających emerytów i rencistów oraz organizacji działających na rzecz seniorów. Głównym celem spotkania było poznanie opinii osób starszych na temat najistotniejszych aspektów działalności rady, ich oczekiwań względem niej, a także propozycji zakresu jej kompetencji i zasad funkcjonowania. W planach są kolejne spotkania.