Senior wsparciem dla samorządu

fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Czerpać z wiedzy seniorów i kształtować region w oparciu o ich doświadczenia i sugestie. To wnioski płynące z pierwszego posiedzenia Śląskiej Rady ds. Seniorów

Śląska Rada ds. Seniorów została powołana w grudniu minionego roku i zasiada w niej dwadzieścia osób reprezentujących wszystkie subregiony województwa śląskiego.

W trakcie pierwszego posiedzenia członkowie rady wybrali spośród swego grona Prezydium. Przewodniczącą została dr Maria Zrałek, jej zastępcą Henryk Wójtowicz zaś sekretarzem Ewa Kulisz.

„Oczekujemy, że Rada będzie silnym wsparciem dla samorządu. Sami seniorzy zdecydowali o tym, że powinna mieć formalny charakter. Mam nadzieję, że jej członkowie będą nam podpowiadali co poprawiać, korygować, by życie seniorów w regionie było wygodniejsze, a z drugiej strony, zachęcać tych mniej zaangażowanych, żeby włączali się w sprawy społeczne” – powiedział marszałek Saługa.

Śląska Rada ds. Seniorów powołała cztery tematyczne zespoły zadaniowe, które zajmą się wypracowywaniem stanowisk i opinii w kwestiach dotyczących najstarszych mieszkańców województwa. W każdym zespole wskazany został lider, który kierował będzie jej pracami. Liderem zespołu ds. zdrowia została prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, zespołu ds. wizerunku Ewa Kulisz, zespołu ds. aktywności Anna Szelest, a zespołu ds. wsparcia Adrian Skrzypczak.

Członkowie Rady zapoznali się też z założeniami tegorocznego Kongresu Obywatel Senior, który po raz piąty odbędzie się w maju w Parku Śląskim.

„Seniorzy to coraz liczniejsza grupa mieszkańców województwa śląskiego, to ludzie aktywni, którzy chcą wychodzić z domów i mieć wpływ na wiele rzeczy. To ludzie z wielkim bagażem doświadczeń, bardzo kreatywni, dlatego nie wyobrażam sobie, by z tego doświadczenia nie korzystać” – przekonywał marszałek Wojciech Saługa, który uczestniczył w obradach rady.

Powołanie Śląskiej Rady ds. Seniorów to jedna z inicjatyw na rzecz najstarszych mieszkańców, podejmowanych przez samorząd na szczeblu województwa. Wcześniej uruchomiono m.in. Śląską Kartę Seniora, która umożliwia wsparcie w dostępie do zasobów instytucji kultury, rekreacji i edukacji w naszym regionie poprzez szereg ulg i uprawnień oferowanych osobom, które ukończyły 60 rok życia. Dokumentem umożliwiającym skorzystanie z oferty jest dowód osobisty.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak