Powołano Śląską Radę ds. Seniorów II kadencji

 Zdjęcie Zdjęcie
W Sali Sejmu Śląskiego zorganizowany został I Konwent Śląskich Rad Seniorów. W trakcie spotkania marszałek Jakub Chełstowski oraz członek zarządu Izabela Domogała wręczyli powołania członkom Śląskiej Rady ds. Seniorów II kadencji

"Seniorzy przez wiele lat aktywności zawodowej przyczyniali się do rozwoju poszczególnych miast i gmin, a tym samym całego województwa. – powiedział marszałek Jakub Chełstowski. - Dysponują wiedzą i doświadczeniem, z którego powinniśmy czerpać. Śląska Rada ds. Seniorów jest ważnym ciałem doradczym i konsultacyjnym. Działań dla seniorów podejmujemy wiele stąd liczę na współdziałanie i zaangażowanie w przedsięwzięcia społeczne, kulturalne czy rekreacyjno-sportowe.

Śląską Radę ds. Seniorów tworzą: Grażyna Bialik, Jan Dziedzic, Zuzanna Geilke, Teresa Jaskuła, Krystyna Jurczewska-Płońska, Krystyna Jurewicz, Gabriela Kowalska, Ewa Kulisz, Krystyna Łaźnia, Rafał Marek, Krystyna Męcik, Wiesława Mizia, Maria Nowak, Janina Piwowarczyk, Urszula Polubiec, Stanisław Przybylak, Violetta Skrzypulec-Plinta, Zdzisław Swoboda, Ewa Tyburczyk-Hildegarda, Bożena Zasępa, Zofia Orzechowska i Ewa Demetraki-Paleolog.

Śląska Rada ds. Seniorów to organ opiniująco – doradczy i inicjatywny działający przy Marszałku Województwa Śląskiego w zakresie regionalnej polityki senioralnej. Powołanie powyższego ciała stanowi odpowiedź na dostrzegane konsekwencje demograficznego starzenia się społeczeństwa regionu, wobec których konieczne jest zintensyfikowanie działań w obszarze regionalnej polityki senioralnej.

Śląska Rada ds. Seniorów została powołana w celu:

 • Nadania kierunków regionalnej polityce senioralnej, proponowania nowych rozwiązań i inicjowania zmian na rzecz osób starszych.
 • Integrowania środowisk zajmujących się działaniem na rzecz osób starszych (środowisk senioralnych i eksperckich, instytucji samorządowych i rządowych, organizacji pozarządowych itp.), w celu zwiększenia efektywności ich działań.
 • Tworzenia płaszczyzny wymiany dobrych praktyk w obszarze działań na rzecz osób starszych.
 • Dostarczania informacji na temat możliwych sposobów i form wspierania osób starszych.
 • Budowania przestrzeni społecznej przyjaznej najstarszym mieszkańcom i włączenia zagadnienia starzenia się do strategicznych dokumentów regionalnych. 

Podczas Konwentu prezes zarządu Polskiej Unii Seniorów Janusz Marszałek omówił działania Polskiej Unii Seniorów. Następnym punktem programu była prelekcja prof. Aldony Frączkiewicz-Wronki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nt. „Rada Seniorów jako nowy organizacyjny aktor przestrzeni publicznej”. Pracownicy Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawili założenia projektu grantowego dedykowanego seniorom. Tango dla seniorów zaprezentowali Maja Kucharska i Krzysztof Kadraś.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o Śląskiej Radzie ds. Seniorów