Skład rady

Skład rady III kadencji

 1. Bialik Grażyna
 2. Demetraki- Paleolog Ewa
 3. Dziedzic Jan Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
 4. Geilke Zuzanna PRZEWODNICZĄCA
 5. Jaskuła Teresa Janina SEKRETARZ
 6. Jurczewska-Płońska Krystyna Irena
 7. Jurewicz Krystyna
 8. Kowalska Gabriela Irena
 9. Kulisz Ewa Anna
 10. Łaźnia Krystyna Irena
 11. Marek Rafał Marian
 12. Męcik Krystyna
 13. Mizia Wiesława
 14. Nowak Maria Teresa
 15. Orzechowska Zofia
 16. Piwowarczyk Janina
 17. Polubiec Urszula
 18. Przybylak Stanisław
 19. Skrzypulec-Plinta Violetta Ewa
 20. Swoboda Zdzisław
 21. Zasępa Bożena