Skład rady

Zarządzeniem nr 50/19 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. ustalony został skład Śląskiej Rady ds. Seniorów II kadencji.
Członkowie Rady ds. Seniorów na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r.

Prezydium Rady ds. Seniorów II kadencji stanowią:

 • Przewodnicząca Rady: Pani Ewa Kulisz
 • Zastępca Przewodniczącego: Pan Jan Dziedzic
 • Sekretarz: Pani Teresa Jaskuła

Pani Ewa Kulisz- Przewodnicząca Rady ds. Seniorów


IZBA PRZEDSTAWICIELSKA

Prezydium Izby Przedstawicielskiej:
 • Przewodnicząca: Pani Krystyna Łaźnia
 • Zastępca Przewodniczącego: Pani Urszula Polubiec
Członkowie Izby Przedstawicielskiej:
 1. Bialik Grażyna
 2. Dziedzic Jan
 3. Jaskuła Teresa
 4. Jurczewska- Płońska Krystyna
 5. Łaźnia Krystyna
 6. Mizia Wiesława
 7. Nowak Maria
 8. Piwowarczyk Janina
 9. Polubiec Urszula
 10. Przybylak Stanisław
 11. Swoboda Zdzisław
 12. Tyburczyk Hildegrada Ewa


IZBA POLITYKI SENIORALNEJ

Prezydium Izby Polityki Senioralnej:
 • Przewodniczący: Pan Rafał Marek
 • Zastępca Przewodniczącego: Pani Bożena Zasępa

Członkowie Izby Polityki Senioralnej:
 1. Geilke Zuzanna
 2. Jaskuła Teresa
 3. Jurewicz Krystyna
 4. Kowalska Gabriela
 5. Kulisz Ewa
 6. Marek Rafał
 7. Męcik Krystyna
 8. Mizia Wiesława
 9. Nowak Maria
 10. Skrzypulec-Plinta Violetta
 11. Tyburczyk Hildegrada Ewa
 12. Zasępa Bożena
 13. Orzechowska Zofia
 14. Paleolog-Demetraki Ewa


KONTAKT Z RADĄ DS.SENIORÓW:

e-mail:
ekulisz@rops-katowice.pl
tjaskula@rops-katowice.pl
tel: 602 392 008 - Teresa Jaskuła, Sekretarz

Posiedzenie Rady ds. Seniorów odbędzie się 13 września 2019 r. o godz. 12:30 w Sali Szarej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.