Skład rady I kadencji

W skład wchodzi 19 członków:

 1. Lucyna Bałandziuk
 2. Elżbieta Gacek
 3. Zuzanna Geilke
 4. dr Joanna Górna
 5. Krystyna Jurczewska-Płońska
 6. Krystyna Jurewicz
 7. Wanda Korzuch
 8. Ewa Kulisz
 9. Krystyna Irena Łaźnia
 10. Krystyna Męcik
 11. Grażyna Płonka
 12. Adrian Skrzypczak
 13. prof. dr hab. n. med. Violetta Ewa Skrzypulec-Plinta
 14. Anna Szelest
 15. dr Wiesława Walkowska
 16. Henryk Wójtowicz
 17. Jerzy Zając
 18. dr Izabela Zając-Gawlak
 19. Prof. dr Maria Zrałek

Prezydium Rady stanowią:

 • Przewodnicząca Rady - Prof. dr Maria Zrałek
 • Zastępca Przewodniczącej Rady - Henryk Wójtowicz
 • Sekretarz Rady - Zuzanna Geilke

W strukturze Rady powołano cztery zespoły zadaniowe. W każdym zespole wskazany został lider, który kieruje jej pracami. Liderem zespołu ds. zdrowia i aktywności fizycznej została prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, zespołu ds. wizerunku - Ewa Kulisz, zespołu ds. aktywności (edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, zawodowej) - Anna Szelest, a zespołu ds. wsparcia - Adrian Skrzypczak.