Ubarwić jesień życia

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
Kolejna odsłona senioraliów za nami. Tym razem seniorzy spotkali się na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu

To kolejne z cyklu spotkań zainicjowanych przez Marszałka Województwa Śląskiego.

„Z programem Śląskie dla Seniora staramy się dotrzeć wszędzie, żeby zachęcić osoby starsze do wyjścia z domu i aktywności. Politykę senioralną na szczeblu województwa wpisaliśmy w swój sztandar i chcemy kontynuować proces, który zapoczątkowaliśmy i realizujemy z seniorami i dla seniorów. Nie mamy monopolu na wiedzę, chcemy was słuchać i czerpać z waszych doświadczeń” – mówił w trakcie otwarcia imprezy marszałek Wojciech Saługa.

W trakcie spotkania jego uczestnicy mogli skorzystać z porad i badań lekarskich, porad dietetyków, a także zaopatrzyć się w Kopertę Życia czy Paszport Zdrowia Seniora. Nie zabrakło również aktywności fizycznej, zajęć z nordic walking czy gimnastyki w plenerze. Wszystko po to, by zachęcić osoby starsze do wyjścia z domu i aktywności. Spotkanie uświetnił występ Krzysztofa Respondka.

„To spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy samych seniorów, którzy będąc na jednej z imprez organizowanych przez marszałka, zaprosili go do Raciborza. Cieszę się, że marszałek z tego zaproszenia skorzystał. To dobre miejsc e dla takich wydarzeń i dobry moment, by podziękować także za środki unijne, które trafiają do naszego miasta i regionu, zmieniając go na lepsze” – dodał prezydent Raciborza Mirosław Lenk.

Województwo Śląskie prowadzi szerokie działania z zakresu polityki senioralnej. Powołano Radę ds. Seniorów, która jest organem doradczym i wspiera marszałka w realizowaniu przedsięwzięć, dzięki którym osobom starszym w województwie ma się żyć po prostu lepiej. Efektem prac jest m.in. Paszport Zdrowia Seniora, Koperta Życia, która może uratować seniorom życie, czy ostatni pomysł – Srebrny Listek Seniora, umieszczany na szybie samochodu i informujący o tym, że za kierownicą jest osoba starsza i zachęcający do większej ostrożności, a czasem cierpliwości na drodze.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka

Filmy