W MPiPS powstał Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.

Więcej: www.mpips.gov.pl

X