Województwo Śląskie i Gliwice dla Seniorów

 Zdjęcie Zdjęcie

5 lipca 2019r. Województwo Śląskie reprezentowane przez Panią Izabelę Domogałę - Członka Zarządu Województwa Śląskiego, podpisało z miastem Gliwice List intencyjny w sprawie wspólnej organizacji Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej oraz Targów Senioralnych, które odbędą się w dniach 8, 9 października 2019 r. w Gliwicach.

Pan Krystian Tomala Zastępca Prezydenta Gliwic podkreślał pełną gotowość miasta do współorganizacji wydarzenia, omówione zostały również główne założenia jak i etap przygotowań konferencji i targów.

Już dziś zapraszamy do udziału seniorów, wystawców, ekspertów ds. polityki senioralnej. Więcej szczegółów wkrótce.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie List intencyjny Pani Izabela Domogała członek Zarządu Województwa Śląskiego i Pan Krystian Tomala Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Podpisanie listu intencyjnego