Za nami pierwsze wyjazdowe integracyjne warsztaty muzycznoterapeutyczne dla seniorów

 fot. Katarzyna Dzieszko fot. Katarzyna Dzieszko
Spotkanie w ramach projektu „Seniorzy bez granic. Wyszehradzka kooperacja na rzecz integracji seniorów”

W warsztatach wzięli udział seniorzy – mieszkańcy domów pomocy społecznej i centrów służb socjalnych z Polski i Słowacji.

Działania przewidziane w ramach tego projektu, skierowanego do seniorów, zakładają organizację trzech jednodniowych, wyjazdowych spotkań o charakterze warsztatów arteterapeutycznych. Było to pierwsze spotkanie w ramach cyklu. Dzięki warsztatom seniorzy i ich opiekunowie mieli możliwość aktywnie spędzić czas w atrakcyjnych pod względem rekreacyjnym i przyrodniczym miejscach.

Warsztaty miały charakter spotkania integracyjnego, muzyczno-terapeutycznego, inspirowanego muzyką i kulturą ludową pogranicza polsko-słowackiego. Prowadzone były przez zespół „Skład Niearchaiczny” pochodzący z Żywiecczyzny. Odbyły się w Ośrodku H20 w Kiczycach.

Specjalnie na tę okazję przygotowano śpiewniki dostosowane do seniorów, także osób zmagających się z demencją. Opracowano je w dwóch osobnych egzemplarzach, z myślą o różnych dysfunkcjach. Publikacja ta zawiera wybrane melodie – przekazywany drogą ustną dorobek pokoleń, w którym zawiera się obraz tradycji i kultury pogranicza polsko-czesko-słowackiego. W śpiewnikach zastosowano odpowiedni layout, typografię, piktogramy – porządkujące treść, a tym samym ułatwiające czytanie osobom ze słabszym wzrokiem i zmagającym się z innymi dysfunkcjami utrudniającymi skupienie uwagi.


Liderem projektu jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością. Partnerami projektu są: Centrum Służb Socjalnych i usług dla seniorów Zákamenné (SK), Centrum Służb Socjalnych Horelica (SK), Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Cieszynie (PL), Dom Pomocy Społecznej Betania (PL), Centrum Służb Socjalnych Český Těšín, příspěvková organizace (CZ), Fundacja 9sił (PL), Dom Spokojnej Starości Sv. Josefa w Ropicach (CZ), Dom seniorów pod patronatem św. Elżbiety, Konwent Sióstr Elżbietanek w Jabłonkowie (CZ).

Projekt uzyskał dofinansowanie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w wysokości 15 tys. euro. Realizacja projektu potrwa do końca 2018 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Katarzyna Dzieszko fot. Katarzyna Dzieszko fot. Katarzyna Dzieszko fot. Katarzyna Dzieszko fot. Katarzyna Dzieszko fot. Katarzyna Dzieszko fot. Katarzyna Dzieszko