Kontakt

Śląskie dla Seniora
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Promocji i Projektów Społecznych
adres siedziby: ul. Wita Stwosza 3, Katowice
adres korespondencyjny: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. +48 (32) 77 44 061
seniorzy@slaskie.pl

Śląska Karta Seniora
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego - strona www
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
tel: +48 (32) 730 68 51

Śląska Rada ds. Seniorów
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego - strona www
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
tel: +48 (32) 730 68 51

Zuzanna Geilke - Przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów
e-mail: geizuz@o2.pl

Teresa Jaskuła - Sekretarz Śląskiej Rady ds. Seniorów
e-mail: tjaskula@rops-katowice.pl
tel: 602 392 008