Kontakt

Śląskie dla Seniora

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
seniorzy@slaskie.pl


Śląska Rada ds. Seniorów

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
tel: +48 (32) 730 68 85
tel: 602 392 008 - Teresa Jaskuła, Sekretarz
e-mail:
ekulisz@rops-katowice.pl
tjaskula@rops-katowice.pl


Śląska Karta Seniora

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
tel: +48 (32) 730 68 85