Śląskie dla Seniorów

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Ponad trzystu seniorów uczestniczyło w I Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej, która odbyła się 8 października w hali Arena Gliwice. Konferencji towarzyszą Targi Seniora- Silver Silesia, które trwają do 9 października

W konferencji udział wzięli m.in. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa, członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała, zgromadzeni samorządowcy oraz przedstawiciele środowisk senioralnych.

„To dla mnie ogromny zaszczyt uczestniczyć wraz z Państwem w I Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej, mam nadzieje, że te cenne przedsięwzięcie będzie kontynuowane w kolejnych latach. Ważne jest żeby tak kształtować politykę społeczną aby zaspakajać podstawowe potrzeby osób starszych. Jednym z priorytetów działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest dbanie o zdrowie i godne warunki życia osób starszych”- podczas inaugurującego konferencje wystąpienia mówiła minister Bożena Borys-Szopa.

W imieniu Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego głos zabrała Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego. „Dziękuję za Państwa obecność, ważne jest abyśmy mogli czerpać z Państwa doświadczenia, a takie wydarzenie jak dzisiaj daje nam takie możliwości. Polityka senioralna jest dla nas bardzo ważna, staramy się Państwa słuchać i poszerzać ofertę skierowaną do Seniorów. Województwo śląskie może się pochwalić m.in. programem „Śląskie dla Seniora”, kartą seniora i bardzo cenna inicjatywą jaką jest koperta życia”.

Seniorzy oprócz wysłuchania wykładów wprowadzających do konferencji wzięli również udział w dwóch panelach dyskusyjnych: „Senior aktywny” oraz „Senior zależny”. Omawiane były główne problemy, wyzwania oraz kierunki działań warunkujące budowanie odpowiedzialnej polityki senioralnej w regionie.

Na Targach można zapoznać się z ofertą ponad siedemdziesięciu wystawców, którzy specjalnie dla Seniorów przygotowali wiele ciekawych informacji i atrakcji. Można wziąć udział w warsztatach, skorzystać bezpłatnie z porad i zabiegów kosmetycznych, fizjoterapeutycznych, wysłuchać występów zespołów artystycznych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
I Wojewódzka Konferencja Senioralna i Targi Seniora